Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОНОПОЛІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА: ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор: Редактор on .

УДК 321.01(1-74)
 
ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка,
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, докторант Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОНОПОЛІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА: ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
 
Представлено результати дослідження еволюції економічної влади від стародавніх часів до сучасності. Показано послідовний перехід економічної влади від одних ресурсів до інших, обумовлений та прискорений монопольним контролем над їх пропозицією. З'ясовано характер взаємозв’язку між категоріями монопольної та економічної влади в суспільстві.
 
Ключові слова: економічна влада, монополія, робоча сила, земля, торговельний капітал, промисловий капітал, знання.
 
 МОНОПОЛІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА: ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ