Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ КИЄВА

Автор: Редактор on .

УДК 94 (477-25)
 
БАДАХ Юрій,
д. і. н., професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ КИЄВА
 
Представлено різноманітні версії історії створення міста, походження його засновників і власне назви, а також часу заснування. Розглянуто і проаналізовано погляди дослідників, що вивчали ці питання у різні періоди.
 
Ключові слова: історія Києва, засновники Києва, теорії походження Києва, слов’янські племена.
 
 ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ КИЄВА