Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ НА РУСІ У ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ (ХІІ–ХІV ст.)

Автор: Редактор on .

УДК 339"11/13"
 
ОРЛЕНКО Василь,
д. і. н., професор кафедри правознавства Київського національного торговельно-економічного університету
ОРЛЕНКО Лідія,
доцент кафедри сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ НА РУСІ У ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ (ХІІ–ХІV ст.)
 
Проаналізовано основні етапи, роль, зміст і специфіку торговельних відносин на українських землях у період феодальної роздробленості. Зроблено висновок, що вона посідала важливе місце в економічному та культурному піднесенні окремих князівств і земель, сприяла первісному накопиченню капіталу.

Ключові слова: феодальна роздробленість, українські землі, торгівля, центри торгівлі, купецтво.
 
 РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ НА РУСІ У ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ (ХІІ–ХІV ст.)