Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 336.24(477)
 
ЗАПОРОЖЕЦЬ Олена,
аспірант Одеського державного економічного університету
 
СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто питання адміністрування податків і зборів, які справляються національними митними органами з товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України, відповідно до нового податкового законодавства. Проаналізовано суть і природу цих обов’язкових платежів до державного бюджету.

Ключові слова: податки, збори, митні органи, державний бюджет, мито, акцизний податок, ПДВ, єдиний збір, законодавство.

 СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ