Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 336.713(477)
 
СИВЧЕНКО Галина,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано нормативно-правову базу щодо регулювання депозитарної діяльності в Україні та наведено шляхи її реформування. Запропоновано критерії оцінки якості функціонування системи депозитарної діяльності, здійснено оцінку цієї діяльності в Україні.
 
Ключові слова: фондовий ринок, депозитарна діяльність, цінні папери, депозитарна система.
 
 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ