Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: Редактор on .

УДК 657.1:338.486.2
 
ВИСОЧАН Олег,
к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету "Львівська політехніка"
 
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Запропоновано класифікаційні ознаки фінансових санкцій у сфері взаєморозрахунків підприємств туристичного бізнесу, впроваджено поняття "часова подушка безпеки". Проаналізовано фактори, що впливають на розмір штрафних санкцій у діяльності з реалізації туристичних послуг. Запропоновано схему облікових записів при здійсненні нарахування та виплати штрафних санкцій, яка дозволить упорядкувати методологічні засади організації обліку суб’єктів туристичної діяльності.
 
Ключові слова: туристичні послуги, фінансові порушення, штрафні санкції, неустойка.
 
 ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ