Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Автор: Редактор on .

УДК 336.225.673.001
 
ШЕВЧУК Олег,
к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
 
Досліджено визначення сутності і різновидів податкового контролю, його складових і функціонального призначення, принципів організації і співвідношення з державним фінансовим контролем. Податковий контроль розглядається як важлива складова не лише державного, а й внутрішньокорпоративного фінансового контролю і самоконтролю домогосподарств. Пропонується визначення податкового контролю.
 
Ключові слова: податкова система, фінансовий контроль, фіскальні зобов’язання, податковий контроль.
 
 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ