Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР

Автор: Редактор on .

УДК 336.02
 
ЗАПАТРІНА Ірина,
д. е. н., завідувач відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР
 
Розкрито економічну сутність фінансової політики як елементу забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни. Проаналізовано основні напрями та сучасні тенденції трансформації фінансової політики в країнах ЄС. Надано рекомендації щодо удосконалення фінансової політики України в частині оптимізації бюджетних видатків, формування системи бюджетної підтримки, стимулювання розвитку державно-приватного партнерства.
 
Ключові слова: фінансова політика, державні фінанси, державний бюджет, валовий внутрішній продукт, економічне регулювання, державний борг, стратегія сталого розвитку.
 
 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР