Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: Редактор on .

УДК 338.486.4
 
ЄСІПОВА Катерина,
асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Запропоновано методику діагностики бізнес-процесів туристичних підприємств, що ґрунтується на врахуванні складових ефективності процесу, та визначено їх коефіцієнти пріоритетності на основі методу аналізу ієрархій. Наведений метод надає можливість сформувати ефективний та конкурентоспроможний набір підпроцесів, що забезпечать реалізацію бізнес-процесу на високому рівні.
 
Ключові слова: туристичне підприємство, бізнес-процес, ефективність
 
 МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ