Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ПОСЛУГИ ТА ЇЇ ВИДИ

Автор: Редактор on .

УДК 338.46.001
 
КОВАЛЕНКО Юлія,
к. е. н., доцент Національного університету державної податкової служби України
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ПОСЛУГИ ТА ЇЇ ВИДИ
 
Досліджено сутність послуги, запропоновано її визначення, виявлено характерні відмінності послуг від товарів. Наведено сучасну структуру сфери послуг із виокремленням видів економічної діяльності, що забезпечують їх реалізацію.
 
Ключові слова: економічна категорія, послуга, сфера послуг, структура сфери послуг.
 
 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ПОСЛУГИ ТА ЇЇ ВИДИ