Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор: Редактор on .

УДК 330.8
 
ЛОЗОВА Оксана,
аспірант Львівського національного університету ім. Івана Франка
 
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 
Досліджено внесок українських учених ХІХ – початку ХХ століть у розвиток монетарної теорії. Зосереджено увагу на теоретичних проблемах, які були предметом дослідження: суть і функції грошей, цінність грошей, роль держави в грошовій сфері, еволюція грошових відносин, перспективи паперово-кредитного обігу, можливість функціонування наднаціональної валюти.
 
Ключові слова: гроші, грошова система, цінність грошей, паперово-кредитний обіг, кредитні білети, кон’юнктурна теорія грошей.
 
 ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.