Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Автор: Редактор on .

УДК 33.009.13
 
РОМАНЕНКО Володимир,
д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
 
Проаналізовано стан конкурентоспроможності економіки України; показано системні проблеми при переході від командно-адміністративної системи до ринкової економіки; із позицій системного підходу розглянуто можливий розвиток аграрно-промислового комплексу як чинника зростання конкурентоспроможності національної економіки.
 
Ключові слова: конкурентоспроможність, національна економіка, системний підхід, національний "ромб", підтримуючі галузі.
 
 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД