Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ІННОВАЦІЙНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

Автор: Редактор on .

УДК 339.5.001.76
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ІННОВАЦІЙНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
 
Проаналізовано детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі інноваційною продукцією. Виокремлено частку високотехнологічної продукції у структурі вітчизняного виробництва, експорту, а також на світовому ринку; виявлено, що через методологічні недоліки до загального обсягу експорту інноваційної продукції зараховується й інша продукція. Обґрунтовано нагальність заходів для стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні, що ґрунтуються на селективному принципі державної підтримки.
 
Ключові слова: глобалізація, зовнішня торгівля, інноваційна діяльність, інноваційна продукція, детермінанти інноваційного розвитку.
 
 ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ІННОВАЦІЙНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ