Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

Автор: Редактор on .

УДК 519.86:336
 
СИНГАЄВСЬКИЙ Євгеній,
аспірант кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕМІДОВ Павло,
к. т. н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ
 
Наведено характеристику задач автоматизованого управління корпоративними фінансам. Розглянуто економіко-математичні моделі, на базі яких можна таке управління здійснювати. Надано окремі рекомендації щодо удосконалення розрахунку та аналізу ключових фінансових показників корпорації в умовах використання комп’ютерних технологій.
 
Ключові слова: економіко-математичне моделювання, інформаційні технології, автоматизовані інформаційні системи, корпоративні фінанси, управління фінансами.

 ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ