УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Автор: Редактор on .

УДК 519.86:336.77
 
ВІТЛІНСЬКИЙ Вальдемар,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
СЕРЕДЮК Володимир,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету, ст. викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Чернівецького торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
 
Спроектовано та побудовано нечітку модель, яка на основі вхідних нечітких змінних дозволяє визначити відповідність структури кредитного портфеля кредитній політиці комерційного банку. Для реалізації спроектованої моделі використано інструментарій нечіткої логіки системи Matlab.
 
Ключові слова: кредитна політика, нечіткі змінні, нечіткі висловлювання, лінгвістичні правила, дефаззифікація.
 
 ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ