Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор: Редактор on .

УДК 005.8:004
 
ВАСИЛЕВСЬКА Антоніна,
аспірант кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
Розглянуто особливості управління проектами за допомогою інформаційних технологій. Обґрунтовано необхідність використанні інформаційних технологій, досліджено особливості впровадження інформаційних технологій в управління проектами.
 
Ключові слова: інформаційні технології, управління проектами, автоматизація управління, інформаційні системи управління проектами.

 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ