Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ У АСУ

Автор: Редактор on .

УДК 004.4`24:681.518
 
ЯНЧЕВА Ліана,
к. е. н., професор, перший проректор Харківського державного університету харчування та торгівлі
БОЧУЛЯ Тетяна,
асистент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ У АСУ
 
Проаналізовано функціональні можливості та умови ефективного використання універсальних комп’ютерних систем. На основі визначених організаційно-методичних підходів до організації бази інформаційних ресурсів і виділених варіантів реалізації інформаційної управлінської системи сформульовано загальну стратегію організації автоматизованої інформаційної системи на підприємстві.
 
Ключові слова: інформаційні технології, автоматизація бізнес-процесів, автоматичні системи управління, універсальні комп’ютерні системи, інформаційні управлінські системи, системи ERP.
 
 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ У АСУ