Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 33.008.8
 
ПИЛЬТЯЙ Олександр,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
Розглянуто питання розвитку публічно-приватного партнерства у контексті еволюції системи державних фінансів. На основі аналізу нормативно-правової бази, що регулює питання державної фінансової підтримки проектів публічно-приватного партнерства в Україні, запропоновано заходи щодо вдосконалення інструментарію державної фінансової політики.
 
Ключові слова: публічно-приватне партнерство, державні фінанси, державна фінансова політика.
 
 ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА