Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АУТСОРСИНГ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ БРОКЕРІВ

Автор: Редактор on .

УДК 368.02
 
ТКАЧЕНКО Наталія,
д. е. н., доцент, зав. кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
 
АУТСОРСИНГ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ БРОКЕРІВ
 
Розглянуто роль аутсорсингу та класифікацію бізнес-процесів страхової компанії, що можуть бути делеговані спеціалізованим професійним фірмам. Обґрунтовано доцільність використання аутсорсингу збуту послуг страховиків через страхових брокерів, визначено основні методи і принципи роботи страхових брокерів зі споживачами страхових продуктів та сформульовано переваги і ризики, що виникають при брокерських продажах.
 
Ключові слова: страхування, страховий ринок, конкуренція на страховому ринку, аутсорсинг, страховий брокер.
 
 АУТСОРСИНГ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ БРОКЕРІВ