Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОСТУЛАТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор: Редактор on .

УДК 366.5.009.6
 
АВАНЕСОВА Ірина,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОСТУЛАТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 
Розглянуто стан захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні. Наведено приклади цієї діяльності як системної. Теоретично обґрунтовано два постулати "об’єднана відповідальність" та "формалізація" як засновків формування системи захисту прав споживачів фінансових послуг.
 
Ключові слова: постулати, захист прав споживачів фінансових послуг, система захисту прав споживачів, фінансові послуги.
 
 ПОСТУЛАТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ