Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 657.421.3:621.397.13
 
ПОЖАРСЬКА Людмила,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
 
Проаналізовано теоретичні підходи до трактування економічної сутності нематеріальних активів. Узагальнено критерії для визнання об’єктів цієї категорії в обліку. Запропоновано науково обґрунтовану класифікацію для удосконалення методології обліку та аналізу об’єктів нематеріальних активів. Класифікацію нематеріальних активів доповнено класифікацією об’єктів нематеріальних активів, які використовуються в діяльності підприємств телебачення.
 
Ключові слова: нематеріальні активи, економічна сутність, класифікація.

 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ