Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор: Редактор on .

УДК 640.2:338.486.2
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 
Розкрито особливості оцінювання якості обслуговування на туристичних підприємствах; сформульовано принципи управління якістю з урахуванням галузевої специфіки; апробовано методику "Таємний покупець" у мережі туристичних офісів на території України; визначено вимоги щодо управління якістю туристичних послуг.
 
Ключові слова: туристичні підприємства, методика дослідження "Таємний покупець", якість туристичних послуг, якість обслуговування.
 
 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ