Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 332.72(477)
 
ШУЛЬГА Ольга,
аспірант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
 
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто можливі наслідки зняття мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Обстоюється теза, що запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні буде можливим лише тоді, коли аграрій зможе стати його активним учасником. Запропоновано варіант подальшого реформування земельних відносин.
 
Ключові слова: земельні відносини, ринок землі, землі сільськогосподарського призначення, земельна реформа.

 ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ