Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 005.35:35.073.53(477)
 
ГЕРАСИМЕНКО Ганна,
к. е. н., ст. наук. співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ
 
Обґрунтовано роль державних закупівель як складової соціальних інвестицій. Здійснено огляд сучасного стану реалізації закупівель за державні кошти в Україні, окреслено основні проблеми у цій сфері. Визначено переваги застосування принципу соціальної відповідальності при формуванні державних закупівель та запропоновано можливі підходи до його впровадження в Україні.
 
Ключові слова: соціальна відповідальність, державні закупівлі, соціальні інвестиції.
 
 СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ