Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

Автор: Редактор on .

УДК 339.944
 
НЯМЕЩУК Ганна,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту и туризму
 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ
 
Постановка проблеми. Досвід реалізації інноваційної моделі розвитку в рамках національних економік провідних країн світу підтверджує стратегічне значення секторів, що є конкурентоспроможними у світовому масштабі. Метою статті є оцінка потенціалу ракетно-космічної промисловості України у взаємозв’язку із світовою активністю в сфері розвитку космічної техніки і технологій.
Матеріали і методи. Інформаційними матеріалами є статистичні дані Організації економічного співробітництва і розвитку, Державної служби статистики України, звітні документи про світову активність у сфері розвитку космічної техніки і технологій Spacefoundation, Річні звіти Державного космічного агентства України, повідомлення з офіційних засобів масової інформації.
Методичний апарат дослідження становлять такі методи: загальнонаукові, визначення прямих та зворотних зв’язків між економічними явищами та процесами, творчо-критичний та описово-аналітичний.
Результати дослідження. Зворотним боком попиту на українську високотехнологічну профільну продукцію на світовому ринку космічних технологій є відсутність внутрішнього ринку. Технології, що "витікають" з країни, не маючи впровадження всередині національної системи, зменшують сумарний ефект від розвитку високотехнологічного сектора.
Висновки. Нарощення обсягів приватних інвестицій в аерокосмічну галузь у країнах-лідерах супроводжується активним розвитком комерційних сегментів, що демонструють найбільші прибутки. Це потребує допущення приватного капіталу в національну ракетно-космічну промисловість, а також подальшого вивчення зв’язків високотехнологічних секторів із національними і світовими університетами щодо кадрового забезпечення та наукових розробок.
 
Ключові слова: високотехнологічний сектор економіки, аерокосмічна галузь, ракетно-космічна промисловість, високотехнологічний експорт України.
 
 ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ