Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПАРАДОКСИ ЛОГІКИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 378(477)
 
ГУДКОВ Сергій,
к. філос. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПАРАДОКСИ ЛОГІКИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто проблеми філософії освіти, філософії та методології науки. Досліджено основні теоретичні моделі системи вищої освіти та парадокси логіки освіти, до яких призводить використання тієї або іншої моделі в Україні. Обґрунтовано висновок щодо принципової невизначеності системи освіти, що відбиває її конкретно-історичний характер.
 
Ключові слова: філософія освіти, теоретична модель освіти, логіка освіти, парадокси логіки освіти.
 
 ПАРАДОКСИ ЛОГІКИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ