Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТЕРЕОТИПУ ЯК ФЕНОМЕНУ СВІДОМОСТІ

Автор: Редактор on .

УДК 165.12
 
БОРОВСЬКА Людмила,
к. філос. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТЕРЕОТИПУ ЯК ФЕНОМЕНУ СВІДОМОСТІ
 
У статті розглянуто стереотип як феномен практичної свідомості. Обґрунтовано, що тільки при дослідженні стереотипів у контексті динаміки культурних традицій та новацій може бути розкритий їх евристичний потенціал.
 
Ключові слова: стереотип, установка, феномен свідомості, культурні традиції, новації.
 
 ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТЕРЕОТИПУ ЯК ФЕНОМЕНУ СВІДОМОСТІ