Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 519.865:658.5
 
МАКАРОВА Ганна,
асистент ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
 
КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 
Проаналізовано існуючі види моделювання систем. Обґрунтовано перспективність застосування у галузі аналізу і дослідження слабкоструктурованих систем, якою є економічний потенціал підприємства, методу когнітивного моделювання, що об'єднує два види моделювання – структурно-системне та імітаційне. Описано когнітивну модель і прогнозування економічного потенціалу підприємства.
 
Ключові слова: економічний потенціал підприємства, прогнозування, моделювання, слабкоструктурована система, когнітивний підхід.
 
 КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА