УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДИЗАЙН ВРАЖЕНЬ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ МЕРЕЖІКІНОТЕАТРІВ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015 
Янковець Т. Дизайн вражень у цифровому маркетингу мережі кінотеатрів. Scientia Fructuosa. 2022. № 2. С. 61-80. https://doi.org/10.31617/1.2022(142)05

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/1.2022(142)05

УДК 338.46:791.64
JEL Classification M39
 
ЯНКОВЕЦЬ Тетяна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0002-8159-3826
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДИЗАЙН ВРАЖЕНЬ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ МЕРЕЖІКІНОТЕАТРІВ

Вступ. Економіка знань, сформована в умо­вах постіндустріального суспільства, яка харак­теризується переважанням виробництва пос­луг над виробництвом товарів, сьогодні транс­формується в економіку вражень.
Проблема. Зміна поведінки споживачів, розвиток цифрових технологій призвели до загострення конкуренції у сферах виробництва та надання послуг, до відкриття нових можли­востей у сфері надання різноманітних вражень, що потребує нових маркетингових концепцій.
Метою статті є обґрунтування застосу­вання концепції дизайну вражень у цифровому маркетингу мереж кінотеатрів.
Методи. Використано методи аналізу та синтезу, системно-структурного аналізу, порів­няння, логічного узагальнення, що дало змогу обґрунтувати застосування концепції дизайну вра­жень у цифровому маркетингу мереж кіно­театрів.
Результати дослідження. Розглянуто діяль­ність вітчизняних мереж кінотеатрів, викорис­товуваних цифрових кінотехнологій, що дало змогу розподілити мережі за рівнями конку­рентоспроможності. Визначено тенденції циф­рового маркетингу в умовах становлення еко­но­міки вражень. Обґрунтовано застосування концепції дизайну вражень у цифровому мар­ке­тингу мережі кінотеатрів. Запропоновано розподіл заходів у кінотеатрах у точках кон­такту за областями виявлення вражень з метою збільшення продажів та прибутковості мереж кінотеатрів.
Висновки. В умовах становлення еконо­міки вражень мережам кінотеатрів для роз­витку власного бренду, підвищення рівня кон­ку­рентоспроможності та досягнення пос­тав­лених бізнес-цілей запропоновано викорис­товувати концепцію дизайну вражень. Уста­новлено, що мережі кінотеатрів, які ство­рили і розвивають власний бренд, мають більші шанси у цифровому просторі для залучення й утримання споживачів через пропозиції різ­номанітних вражень. Визначено заходи в циф­рових точках контакту (онлайн та офлайн), розподілені за областями виявлення вражень з метою опрацювання й подальшого дизайну враження в кожній з них.
Ключові слова: економіка вражень, ме­режі кінотеатрів, цифровий маркетинг, бренд, дизайн вражень, цифрові точки контакту.

REFERENCES

 1. Kondrat’ev, N. D. Bol’shie cikly kon#junktury i teorija predvidenija. Izbrannye trudy. Mezhdunarodnyj fond N. D. Kondrat’eva i dr. Red. koll.: Abalkin L. I. (pred.) i dr.; sost. Jakovec Ju. V. [Large cycles of the conjuncture and the theory of foresight. Selected Works. International Fund N. D. Kondratiev and others. Ed. coll.: Abalkin L. I. (prev.) and others; comp. Yakovets Yu. V.] Moskva: Jekonomika. 2002 [in Russian].
 2. Pajn, Dzh. (2021). Ekonomika vrazhen’. Bytva za chas, uvagu ta groshi klijenta. B. Dzhozef Pajn II, Dzhejms G. Gilmor; Per. z angl. [The economics of impressions. Battle for the time, atten­tion and money of the client. B. Joseph Pine II, James G. Gilmore; Per. from English.]. Kyi’v: Vivat, 2021. [in Ukrainian].
 3. Rosman, Robert, & Duren, Matthew (2019). Impressiondesign. Tools and templates for creating positive emotions for the client from interaction with the company and pro­duct. Columbia University Press [in English].
 4. Brown, P. (2019). Aesthetic Intelligence: How to Boost It and Use It in Business and Beyond. Harper Collins [in English].
 5. Servis dlja vyznachennja kodiv vydiv ekonomichnoi’ dijal’nosti za KVED-2005 ta KVED-2010 [Service for determining the codes of economic activities according to NACE-2005 and NACE-2010]. http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/59/KVED10_59_14.html (data zvernennja do sajtu 20.09.2021) [in Ukrainian].
 6. Rynok kinoteatriv Ukrai’ny: pidsumky 2021 roku [Ukrainian cinema market: results of 2021]. MediaBusinessReports. https://mbr.com.ua/uk/news/analytics/4701-obzor-rynka-kinoteatrov-ukrainy-itogi-2021-goda (data zvernennja do sajtu 05.03.2022) [in Ukrainian].
 7. Boks-ofis Ukrai’ny: pidsumky tr’oh kvartaliv 2021 roku [Boxing office of Ukraine: results of three quarters of 2021]. Sajt MediaBusinessReport. https://mbr.com.ua/uk/news/analytics/4653-boks-ofis-ukrainy-obzor-trex-kvartalov-2021-goda (data zvernennja do sajtu 05.03.2022) [in Ukrainian].
 8. Krasnokuts’ka, N. S. (2005). Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka [Enter­prise potential: formation and evaluation]. Kyi’v: Centr navchal’noi’ literatury [in Ukrainian].
 9. Oficijnyj sajt merezhi kinoteatriv Planeta Kino [Official site of the Planeta Kino cinema network]. https://planetakino.ua/ (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in Ukrainian].
 10. Oficijnyj sajt merezhi kinoteatriv Multiplex [Official site of the Multiplex cinema network]. https://multiplex.ua/ (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in Ukrainian].
 11. Oficijnyj sajt merezhi kinoteatriv Oskar [The official website of the Oskar cinema network]. https://oskar.kyiv.ua/ (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in Ukrainian].
 12. Oficijnyj sajt merezhi kinoteatriv Kinolend[Official site of Kinoland cinema network]. https://kinoland.com.ua/ (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in Ukrainian].
 13. Oficijnyj sajt merezhi kinoteatriv Wizoria [Official site of the Wizoria cinema network]. https://wizoria.ua/ (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in Ukrainian].
 14. Oficijnyj sajt merezhi kinoteatriv CinemaCiti [Official site of the CinemaCiti cinema network]. https://cinemaciti.ua/ (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in Ukrainian].
 15. Jankovec’, T. M. (2019). Cyfrovi tehnologii’ pidvyshhennja vartosti brendiv [Digital technologies to increase the value of brands]. Visnyk KNTEU – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 4 (126), 85-100 [in Ukrainian].
 16. Yankovets, T. М. (2020). Digitalmarketing: background, essence, management: [collec­tive monograph]. T. М. Yankovets, M. О. Vyshnevska. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: "Publishing House "Baltija Publishing", (pp. 579-593) [in English].
 17. Similar Web https://www.similarweb.com (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in English].
 18. PR-CY https://pr-cy.ru (дата звернення до сайту 24.02.2022) [inEnglish].
 19. Serpstat https://serpstat.com (data zvernennja do sajtu 24.02.2022) [in English].
 20. Kotler, F. (2018). Marketyng 4.0. Vid tradycijnogo do cyfrovogo [Marketing 4.0. From traditional to digital]. Kyi’v: KM-BUKS [in Ukrainian].
 21. Roulz, D. (2020). Cyfrovyj brendyng: Povne pokrokove kerivnyctvo zi strategii’, taktyky, instrumentiv ta vymirjuvan’ [Digital Branding: A Complete Step-by-Step Guide to Strategy, Tactics, Tools, and Measurements]. Harkiv: Ranok: Fabula [in Ukrainian].
 22. Porter, M. (2020). Konkurentna strategija. Tehniky analizu galuzej i konkurentiv(per. z angl. N. Koshmanenko) [Competitive strategy. Techniques of analysis of industries and competitors.)]. Kyi’v: Nash format [in Ukrainian].
 23. Popsters. https://popsters.ru (data zvernennja do sajtu 07.03.2022) [in English].
 24. Kaneman, D. (2021). Myslennja shvydke j povil’ne: (per. z angl. Deniel Kaneman) [Thinking fast and slow: (translated from English by Daniel Kahneman)]. Kyi’v: Fors Ukrai’na [in Ukrainian].
 25. Herbert, Simon. The Nobel Prize. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1978/simon/biographical. (data zvernennja 03.03.2022) [in English].
 26. Chiksentmigai’, M. Potik. Psyhologija optymal’nogo dosvidu [Flow. Psychology of opti­mal experience] Kyi’v: Knyzhkovyj klub "Klub simejnogo dozvillja", 2017. [in Ukrainian].
 27. Rossman, J. Robert, & Schlatter, Barbara E. Recreation Programming: Designing and Staging Leisure Experiences, 7th ed. (Urbana, IL: Sagamore, 2015) [in English].
 28. Romanchuk, Roman. SUP v oblychchjah, CEO merezhi kinoteatriv Multiplex. Sajt spilky ukrai’ns’kyh pidpryjemciv. Interv’ju vid 05 bereznja 2021 r. [CEO of the Multiplex cinema network. Website of the Union of Ukrainian Entrepreneurs. Interview from March 5, 2021]. https://sup.org.ua/uk/news/641 (data zvernennja do sajtu 13.12.2021) [in Ukrainian].