Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЛІКВІДНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ

Автор: Редактор on .

УДК 005.416:336.71
 
ФУКСМАН Олександр,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЛІКВІДНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ
 
Висвітлено різні точки зору щодо поняття ліквідності банку та надано авторське тлумачення відповідної категорії. Визначено ключові відмінності між поняттями ліквідності та платоспроможності банку. Обґрунтовано роль банківської ліквідності у забезпеченні стабільності функціонування банку.
 
Ключові слова: банківська ліквідність, ліквідність активів, ліквідність балансу, платоспроможність банку, фінансова стабільність банку.
 
 ЛІКВІДНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ