Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор: Редактор on .

УДК 368:633/635
 
ПОЛЧАНОВ Андрій,
к. е. н., доцент Житомирського державного технологічного університету
 
АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 
Досліджено сучасний стан ринку страхування сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сформовано пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки держави на основі агрострахування. Запропоновано розв'язання проблеми забезпечення фінансової стійкості страховика через сек'юритизацію сільськогосподарських ризиків.
 
Ключові слова: страхування сільськогосподарських культур, продовольча безпека, страхова компанія.
 
 АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ