УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор: Редактор on .

УДК 368:633/635
 
ПОЛЧАНОВ Андрій,
к. е. н., доцент Житомирського державного технологічного університету
 
АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 
Досліджено сучасний стан ринку страхування сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сформовано пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки держави на основі агрострахування. Запропоновано розв'язання проблеми забезпечення фінансової стійкості страховика через сек'юритизацію сільськогосподарських ризиків.
 
Ключові слова: страхування сільськогосподарських культур, продовольча безпека, страхова компанія.
 
 АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ