Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРАКТИКА "ЄДИНОГО ВІКНА" У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 330.131.7
 
ПЛАТОНОВ Олег,
президент Асоціації транспортно-експедиторських організацій України "Укрзовніштранс"
 
ПРАКТИКА "ЄДИНОГО ВІКНА" У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
 
Розглянуто сучасний стан державного регулювання і контролю ведення зовнішньої торгівлі в Україні. Розкрито сутність поняття "єдине вікно" у міжнародній торгівлі та визначено існуючі проблеми запровадження цього механізму в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід використання системи "єдиного вікна" та її роль у спрощенні ведення міжнародного бізнесу. За результатами реалізації проекту "Єдине вікно – локальне рішення" у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області окреслено низку проблем щодо застосування "єдиного вікна" в Україні.
 
Ключові слова: міжнародна торгівля, державне регулювання, контролюючі органи, митний контроль, митні процедури, документообіг, "єдине вікно".
 
 ПРАКТИКА "ЄДИНОГО ВІКНА" У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ