УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№2(142)2022

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "SCIENTIA FRUCTUOSA" №2(142)2022
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 07.04.2022);
  • підписано до друку 19.04.2022. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/1.2022(142)

 

З М І С Т
 
ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
ВОЛОСОВИЧ С.

 
Майнінг криптовалют в умовах критичних трансформаційних процесів

 
4

 
ІЛЬЇНА А.
 
Бюджетні інвестиції в людський капітал за масштабної кризи 
 
21
 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
БОГМА О.,
КАМІНСЬКИЙ С.,
ГУТНИК П.

 
Фінансовий потенціал підприємства: методика оцінювання


 
36


 
ДЗЮРА М.,
ЯКІ А.,
РОЄК Т.

 
Інновація як фактор створення вартості підприємства


 
48


 
ЯНКОВЕЦЬ Т.
 
Дизайн вражень у цифровому маркетингу мережі кінотеатрів 
 
61
 
ОБЛІК ТА АУДИТ
 
НАЗАРОВА К.,
БОНДАРЕНКО К.

 
Вектори розвитку XBRL-звітування в Україні 

 
81

 
КУЗУБ М.
 
Облік оренди земельних ділянок та паїв 
 
94
 
ВИЩА ОСВІТА
 
ВДОВІЧЕН А.,
КИФЯК В.
Формування універсальних компетентностей студентів
в умовах воєнного стану 
109