УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1(141)2022

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №1(141)2022

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 02.02.2022);
  • підписано до друку 15.02.2022. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/1.2022(141)

 

З М І С Т
 
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.,
ДЕМКІВ Ю.

 
Золотоінвестиційна константа у світових економічних трансформаціях


 
4


 
МІНЯЙЛО О.
 
Економічна політика держави за умов глобальної пандемії
 
26
 
ЛАЗЕБНА І.
 
Національна економічна безпека: модель стратегічного управління
 
45
 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
БОГМА О.,
ГАНЕЧКО І.,
ЛИМАР В.

 
Економічний потенціал підприємства: зміст та ключові характеристики


 
58


 
МАКАРЧУК І.,
ФЕДУЛОВА І.

 
Імплементація ризик-менеджменту в сервісних компаніях

 
69

 
ЗУБКО Т.
 
Економічна безпека виробничо-торговельного підприємства
 
79
 
НЕПРАН А.
 
Параметричні методи в ціноутворенні: практика застосування
 
92
 
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА
 
ЧУБАЄВСЬКИЙ В.,
ЖУК Т.

 
Економічна ефективність інформаційної безпеки підприємств торгівлі

 
106

 
МАТУСОВА О.,
АНДРЄЄВА В.

 
Диджиталізація кредитування малого та середнього бізнесу

 
118

 
ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР
 
ОНИЩЕНКО В. Цивілізаційний дискурс економічного розвитку України 132