Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 339.13
 
ЯСЬКО Юлія,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 
Досліджено сутність та зміст конкурентної політики держави. Обґрунтовано необхідність чітко розрізняти процес розроблення і процес реалізації конкурентної політики держави. Визначено систему цілей конкурентної політики, проаналізовано інструменти реалізації конкурентної політики. Доведено необхідність прогнозування стану конкурентного середовища на ринках товарів та послуг.
 
Ключові слова: конкурентна політика держави, товарний ринок, конкурентне середовище, цілі конкурентної політики, інструменти конкурентної політики.
 
 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ