УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Erkes O., Kalyta O., Gordiienko T. Banking digitalization during the COVID-19 pandemic. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 133-146.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)11

УДК 336.71
JEL Classification: G21, O33


ЕРКЕС Олена,
к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1746-590X
 
КАЛИТА Оксана,
к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0003-2020-5751
 
ГОРДІЄНКО Тетяна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту
Українсько-американського університетуКонкордія
вул. Тургенівська, 8/14, м. Київ, 01054, Україна
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7812-3877

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Постановка проблеми. Фінансовий ринок зазнав кардинальних змін упродовж останнього десятиріччя. За цей час він трансформувався з моделі традиційного корпоративного бізнесу банків до цілих екосистем банківського та небанківського ринків. Трансформації продиктовані й новими викликами, що стимулюють активне зростання диджитал-операцій та формують попит на цифрові продукти і сервіси у фінансовій сфері. Пандемія COVID-19 стала своєрідним імпульсом для прискореної диджитал-трансформації банківського бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окре­мих наукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична про­блема щодо впливу пандемії COVID-19 на цифрову трансформацію банківського сектора України та розробки критеріїв для класифікації банків за рівнем їх цифро­вого розвитку з урахуванням національних особливостей, досвіду та практики.
Метою статті є дослідження впливу пандемії COVID-19 на процеси диджи­та­лізації вітчизняних банків.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи теоре­тич­ного узагальнення, аналізу та синтезу, групування, системного підходу.
Результати дослідження. Визначено ключові вектори диджиталі­зації бан­ківських процесів в Україні, зокрема: перехід на дистанційний та онлайн-формат обслуговування всіх груп клієнтів; реорганізація мережі філій та відділень банків, скорочення персоналу; трансформація платіжної інфраструктури через збільшення кількості платіжних терміналів банків та зменшення кількості банко­матів; зростання обсягів безготівкових операцій та безконтактних оплат; розви­ток цифрових сервісів та продуктів; удосконалення механізму банківської безпеки та захисту даних; співпраця з Fintech-компаніями тощо.
Висновки. У результаті дослідження ключових змін, що відбулись у банків­ському секторі під впливом пандемії коронавірусу, запропоновано систему класифі­ка­ційних ознак для групування банків за рівнем їх цифрового розвитку. Розроблений класифіка­ційний підхід передбачає групування банків на: цифрові банки (необанки), технологічно просунуті банки, банки з середнім та низьким рівнем диджиталізації. Запропонована система дає змогу відслідковувати ступінь цифрового розвитку окремих банків та загалом оцінити масштаби цифрової трансформації банківської системи України.
Ключові слова: диджиталізація, цифровізація, цифрова економіка, дистан­ційне обслуговування, цифрові канали збуту.

 REFERENCES

 1. COVID19. ZHittjestijki. Pershe v Ukrai’ni doslidzhennya zhittjestijkosti organizacij. One Philosophy. (2020). Retrieved from https://resilience.onephilosophy.com [in Ukrainian].
 2. Dovgan, Zh.M. (2020). Calling banks in a Covid-19 pandemic. Innovative economy, 7-8, 119-124. Retrieved from http://inneco.org/index.php/innecoua/ article/view/683/766 [in Ukrainian].
 3. Zaverbniy, A. S. & Sokulskiy, N. R. (2021). Pandemic as a catalyst for digita­lization of the banking system in Ukraine.Investments: practice and expe­rience,2, 5-9 [in Ukrainian].
 4. Marinchak, L. R. & Masik, I. S. (2020). Features of the functioning of banking institutions in Ukraine during the pandemic. Scientific Bulletin IFNTUNG. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry,1 (21), 174-183 [in Ukrainian].
 5. Lai Cao Mai Phuong (2021). How COVID-19 impacts Vietnam’s banking stocks: An event study method. Bank and Bank System,1, 92-102. Retrieved from https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/banks-and-bank-systems/ issue-375/how-covid-19-impacts-vietnam-s-banking-stocks-an-event-study-method [in English].
 6. Terrar, D. What is Digital Transformation? 2015. Retrieved from http://www.theagileelephant.com/what-is-digitaltransformation [in English].
 7. What is digital transformation. IBM. Retrieved from https://www.ibm.com/ topics/digital-transformation [in English].
 8. Digitalization in banking beyond Covid – 19. (2020). KPMG. Draft for discussion purposes. Retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/ pdf/2021/Digitalization-in-banking-beyond-Covid-19.pdf [in English].
 9. COVID 19 and the financial services consumer: Supporting customers and driving engagement through the pandemic and beyond. Capgemini Research Institute. (2020). Retrieved from https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/ 2020/05/COVID-19-and-the-financial-services-consumer_V5.pdf [in English].
 10. Overview of the banking sector (2021). National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-serpen-2021-roku [in Ukrainian].
 11. Fintech’s development strategy in Ukraine until 2025. National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4 [in Ukrainian].
 12. Digital in 2020 Report. We Are Social (2020). Retrieved from https://wearesocial.com/digita2020 [in English].
 13. Walden, S.& Foreman, D. (2020). 5 Fintech Trends Likely To Stick Around After The Pandemic. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/advisor/banking/fintech-trends%20after%20the%20pandemic/?sh=5c9baed42053 [in English].
 14. Transactions performed with the use of payment cards (2021). National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/news/all/operatsiyi-zdiysneni-iz-vikoristannyam-platijnih-kartok-i-kvartal-2021-roku [in Ukrainian].
 15. What is BankID. Government portal. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ usi-pitannya-po-e-poslugam/sho-take-bankid [in Ukrainian].
 16. SmartID: Qualified electronic signature. PrivatBank. Retrieved from https://privatbank.ua/smart-id [in Ukrainian].
 17. Alfa-Bank Ukraine has launched a new digital bank Sense SuperApp with video chat and media inside (2021). Alfa-Bank Ukraine. Retrieved from https://alfabank.ua/about/press/alfa-bank-ukrayina-zapustiv-novij-cifrovij-bank-sense-supera-2345 [in Ukrainian]. 
 18. Survey of Ukrainian Banks and Fintech Companies 2019. USAID Financial Sector Transformation Project. USAID. Retrieved from http://www.fst-ua.info/ wp-content/uploads/2019/12/FinTech-Survey-Report_UKR_12-12-2019.pdf [in Ukrainian]. 
 19. Ukrainian fintech catalog (2019). Retrieved from http://drive.fintechua.org/ FintechCatalog19Ukr.pdf? [in Ukrainian].
 20. Open Banking Lab. Retrieved from http://1991.vc/otp [in Ukrainian].