УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЦИФРОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Stopchenko Ye., Boiko M., Kulyk M. Digital functionality of complementation of business processes of the hotel industry. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 99-111.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)08

УДК 005.511:[338.48:640.41
JEL Classification: L8, L80, L83


СТОПЧЕНКО Євгенія,
аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0002-0873-8486
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail:m.boyko@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0003-0249-1432
 
КУЛИК Марія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0001-8732-7441

ЦИФРОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу спону­кають підприємства до впровадження інноваційних технологій в управлінський про­цес як домінантного фактору досягнення цілей ефективної діяльності в умовах цифрової економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо комплементації (взаємодоповнюваності) бізнес-процесів в умовах інтен­сивної диджиталізації господарської діяльності, що обумовює виокремлення функціоналів інформаційних систем, які сприятимуть отриманню додаткових конкурентних вигод щодо збільшення прибутку та скорочення витрат для одного клієнта, залученню нових клієнтів та утриманню існуючої клієнтської бази. 
Мета статті – визначити теоретичну основу та праксеологічні засади концептуалізації процесу комплементації (взаємодоповнюваності) бізнес-процесів підприємства готельного господарства, що забезпечить розвиток наукових підходів до управління бізнес-процесами з урахуванням інтенсивної їх диджиталізації.
Матеріали та методи. Дослідження базується на використанні таких методів наукового пізнання, як теоретичне узагальнення – узагальнення дефініції "бізнес-процеси"; системний підхід – визначення та класифікація бізнес-процесів підприємств готельного господарства; бібліографічний аналіз.
Результати дослідження. Визначено, що бізнес-процеси суб’єкта готельного бізнесу доцільно досліджувати з позиції комплементації, яка визначає ступінь взаємо­залежності окремих робіт, що утворюють окрему операцію, або взаємозалежність операцій, що формують бізнес-процес. Встановлено, що  пріоритетним варіантом комплементації бізнес-процесів є цифровий функціонал автоматизованої CRM-сис­теми – цифрова технологія моделювання бізнес-процесів, удосконалення опера­ційної моделі на основі динамічного портфеля бізнес-моделей, впровадження циф­рових технологій обслуговування. Зазначено, що важливим цифровим функціоналом CRM-системи є можливість організації взаємопов’язаності функцій персоналу через внутрішні комунікації, чати (Bpm’onlineта amoCRM,оперативний розподіл завдань, розсилка повідомлень тощо). Доведено, що основою компліментарності бізнес-про­цесів у готельному бізнесіє маркетинг взаємовідносин.
Висновки. На відміну від існуючих публікацій, сформульовано наукову позицію, що визначення цифрового функціонала комплементації бізнес-процесів підприємства готельного господарства через CRM, BPM системи відображає інтенсивну диджи­талізацію готельного бізнесу та розуміння того, що його праксеологічна основа базується на концепціях інформаційного суспільства, мережевої економіки, взаємо­відносин, стратегічного менеджменту. Це потребує подальших наукових дослі­джень комплементації у контексті зростання обсягів продажів, розвитку "активних" та забезпечення збільшення повторних продажів готельних послуг.
Ключові слова: підприємство готельного господарства, готельний бізнес, цифровізація, комплементація, бізнес-процеси, CRM-системи.

REFERENCES

 1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2019). Naukova ta innovacijna dijal’nist’ Ukrai’ny [State Statistics Service of Ukraine (2019). Scientific and innovative activity of Ukraine]. Statystychnyj zbirnyk za 2019 rik – Statistical collection for 2019 Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2019.pdf [in Ukrainian].
 2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2021). Naukova ta innovacijna dijal’nist’ Ukrai’ny. Osnovni pokaznyky dijal’nosti kolektyvnyh zasobiv rozmishhuvannja v Ukrai’ni [State Statistics Service of Ukraine (2021). Scien­tific and innovative activity of Ukraine. The main indicators of activity of collective placement means in Ukraine]. Retrieved from http://ukrstat.org/uk/ operativ/operativ2020/tyr/kol_zas_ukr/kol_zas_rozm_2020_u.htm [in Ukrainian].
 3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2021). Naukova ta innovacijna dijal’nist’ Ukrai’ny [State Statistics Service of Ukraine (2021). Scientific and innovative activity of Ukraine]. Statystychnyj zbirnyk za 2020 rik – Statistical collection for 2020. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2020.pdf [in Ukrainian].
 4. Mazaraki, A. A., Mel’nychenko, S. V., Myhajlichenko, G. I., Tkachenko, T. I. ta in. (2016). Innoving v turyzmi [Innovation in tourism]. A. A. Mazaraki (Ed.). Kyiv: Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].
 5. Segeda, I. V. (2018). Organizacijne zabezpechennja upravlinnja gotel’nym gospodarstvom regionu [Organizational support of hotel management in the region]. Candidate’s thesis. Retrieved from https://svr.pnu.edu.ua/wp-content/ uploads/sites/5/2018/09/dis_Segeda.pdf [in Ukrainian].
 6. Lupych, O. O. (2017). Formuvannja konkurentospromozhnosti gotel’nogo gos­podarstva regionu [Formation of regional hotel industry competitiveness]. Candidate’s thesis. Retrieved from https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/ get/14429 [in Ukrainian].
 7. Bilec’ka, I. M. (2019). Teoretyko-metodologichni osnovy ta prykladnyj instru­mentarij rozvytku turystychnyh pidpryjemstv na innovacijnyh zasadah [Theo­retical-and-methodological bases and applied instrumentality for the deve­lopment of tourism enterprises built upon innovative principles]. Candidate’s thesis. Retrieved from https://tourlib.net/aref_tourism/bilecka.pdf [in Ukrainian].
 8. Burjak, S. V. (2020). Formuvannja regional’nyh klasteriv v umovah rozbudovy integracijnyh procesiv [Formation of regional clusters in the conditions of inte­gra­tion processes development]. Candidate’s thesis. Retrieved from https://ru.scribd.com/document/478769162/Dis-Buriak?secret_password=2KleZxSdC0B0THTUUn3t# download&from_embed [in Ukrainian].
 9. Kaplina, A. S. (2016). Organizacijno-ekonomichnyj mehanizm upravlinnja roz­vytkom pidpryjemstv gotel’nogo gospodarstva [Organizational-and-economic mechanism for managing the development of hotel enterprises]. Candidate’s thesis. Retrieved from http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5050/1/%D0 %94%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.pdf [in Ukrainian].
 10. Lemańska-Majdzik, A., & Okręglicka, M. (2015). Identification of Business Processes in an Enterprise Management. Procedia Economics and Finance, 27, 394-403 [in English].
 11. Reijers, H. (2021). Business Process Management: The evolution of a dis­cipline. Computers in Industry. Vol.126 [in English].
 12. Delias, P. & Nguyen, G. (2021). Prototyping a business process improvement plan. An evidence-based approach. Information System. Vol.101 [in English].
 13. Erasmus, J. Vanderfeesten, I. Traganos, & K. Grefen, P. (2020). Using business process models for the specification of manufacturing operations. Computers in Industry. Vol.123 [in English].
 14. Kozenkov, D. E. (2011). Proektuvannja biznes-procesiv jak osnova stvorennja arhitektury pidpryjemstva [Designing the business processes as a basis for cre­ating enterprise architecture]. Visnyk Sums’kogo derzhavnogo universytetu – Bulletin of Sumy State University3, 126-136 [in Ukrainian].
 15. Andersen, B. (2003). Business Process Improvement. Hardcover [in English].
 16. Bol’shakov, A. S. (2002). Sovremennyj menedzhment: teorija i praktika [Modern management: theory and practice]. SPb.: Piter [in Russian].
 17. Lipuncov, Ju. P. (2003). Upravlenie processami. Metody upravlenija pred­pri­jatiem s ispol’zovaniem informacionnyh tehnologij [Process management. Methods of enterprise management using information technologies]. Moscow: Press [in Russian].
 18. Kutelev, P. V. (2003). Organizacionnyj inzhiniring: Tehnologija reinzhiniringa biznesa [Organizational engineering: Business reengineering technology]. Rostov n/D: Feniks [in Russian].
 19. Deming, W. Е. (1982). Quality, productivity, and competitive position. Cam­bridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engi­neering Study [in English].
 20. Porter, M. (2000). Konkurencija [Competition]. Moscow: Vil’jams [in Russian].
 21. Robson, M. (1996). A Practical Guid4e to Business Process Re-Engineering. Gower Pub Co [in English].
 22. Laguna, M., & Marklund, J. (2018). Business process modeling, simulation and design. Chapman and Hall/CRC [in English].
 23. Fischer, M., Imgrund, F., Janiesch, C., & Winkelmann, A. (2020). Strategy archetypes for digital transformation: Defining meta objectives using business process management. Information & Management57(5) [in English].
 24. Topolnik, V.G., & Krylova, L.V. (2017). Funktsionalnoe modelirovanie pro­tsessov okazaniya gostinichnyh uslug [Functional modeling of processes of rendering hotel services]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo7 (3), 185-207. DOI: 10.18334/epp.7.3.38231 [in English].
 25. Neringa, Langvinienė & Ingrida, Daunoravičiūtė (2015). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 902-910 [in English].
 26. Inversini, A., De Carlo, M., & Masiero, L. (2020). The effects of customer-centricity in hospitality. International Journal of Hospitality Management86, 102436 [in English].
 27. Peco-Torres, F., Polo-Peña, A. I., & Frías-Jamilena, D. M. (2021). Revenue management and CRM via online media: The effect of their simultaneous implementation on hospitality firm performance. Journal of Hospitality and Tourism Management47, 46-57 [in English].
 28. TenPrinciplesofGoodBusinessProcessManagement. www.researchgate.net.Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/259218917_Ten_Principles_ of_Good_Business_Process_Management#fullTextFileContent[in English].
 29. Bjedjajeva, T. V., & Barlova, A. I. (2017). Innovacii v upravlenii gostinichnym predprijatiem na sovremennom jetape [Innovations in the management of the hotel enterprise at the present stage]. cyberleninka.ru. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-upravlenii-gostinichnym-predpriyatiem-na-sovremennom-etape [in Russian].