Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Автор: Редактор on .

УДК 005.942
 
ВЕРГУНЕНКО Наталія,
аспірант ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ
 
Розглянуто глобальні імперативи трансформації ринку консалтингових послуг за останнє десятиріччя. На сучасному етапі розвитку світового господарства, що базується на постіндустріальній парадигмі, формується і розвивається глобальний ринок, що значною мірою впливає на світовий консалтинговий ринок. Особливу увагу приділено аналізу ключових тенденцій цього ринку. Запропоновано авторське бачення трансформації класичного консалтингу внаслідок світових глобалізаційних процесів.
 
Ключові слова: глобальний консалтинговий ринок, глобалізація, інтеграція, інституціоналізація, інтелектуальна капіталізація, універсалізація.
 
 ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ