УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ У ПІДВИЩЕННІ ДОХІДНОСТІ В РИТЕЙЛІ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Vysochyn I., Khmara A. Omnichannel in improved profitability in retail. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 89-98.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)07

УДК 339.137:339.15
JEL Classification: L81, M31, M21


ВИСОЧИН Ірина,
професор кафедри економіки та фінансів підприємства
Доцент кафедри економіки підприємництва, доктор економічних наук
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1738-8553
 
ХМАРААгата,
бакалавр зі спеціалізації "Економіка підприємства",
студентка магістерської програми "Фінансовий менеджмент"
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2119-0985

ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ У ПІДВИЩЕННІ ДОХІДНОСТІ В РИТЕЙЛІ

Постановка проблеми. В умовах карантинних обмежень, спричинених панде­мією COVID-19, поєднання різних каналів реалізації товарів виявилося рятівним засобом для світового та вітчизняного ритейлу і створило поштовх для розгляду нових науково-практичних підходів до диверсифікації джерел формування доходів у торгівлі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можна констатувати, що про­блема стратегічного управління доходами підприємств торгівлі не достатньо розкрита в сучасній вітчизняній економічній літературі, а питання впливу омніка­нальності на формування доходів в торгівлі, в тому числі у довгостроковій пер­спективі, поки що не знайшло системного відображення у науковій та практичній літературі.
Метою статті єрозгляд омніканального підходу до реалізації товарів як об’єктивної реальності сучасного ритейлу та фактору зростання доходів суб’єк­тів торговельної діяльності.
Матеріали та методи. Інформаційним підґрунтям для проведення дослі­дження слугували публікації зарубіжних дослідників, матеріали аналітичних звітів щодо розвитку роздрібної торгівлі. Використано рядзагальнонаукових та спеці­альних методів досліджень, зокрема узагальнення, порівняльного аналізу, система­тизації та ін.
Результати дослідження. Останнім часом сфера торгівлі розвивається внаслідок застосування омніканального підходу до продажів, де споживачам пропонують альтернативні канали для пошуку необхідних їм товарів. При омні­канальному підході відбувається синхронізація каналів, які управляються центра­лізовано таким чином, щоб спочатку сформувати цілісний образ компанії в очах споживача, а вже потім на одному з каналів здійснити продаж. Головною метою цієї стратегії є забезпечення повторної покупки.
Висновки. Омніканальність – це засіб виживання ритейлу в умовах пандемії, сучасна бізнес-модель, яка має на меті не тільки сприяти подоланню наслідків впливу карантинних обмежень, потужний інструмент для нарощення обсягу доходів та масштабування бізнесу в цілому.
Ключові слова: омніканальність, багатоканальність, доходи, товарооборот, конверсія, ритейл.

REFERENCES

 1. Rigby, D. (2011). The future of shopping. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2011/12/the-future-of-shopping[in English].
 2. Beck, N., & Rygl, D. (2015). Categorization of multiple channel retailing in multi-, cross-, and omnichannel retailing for retailers and retailing. Journal of Retailing and Consumer Services27, 170-178 [in English].
 3. Picot-Coupey, K., Huré, E., & Piveteau. L. (2016). Channel design to enrich customers’ shopping experiences. Journal Retail Distribution Management44(3), 336-368 [in English].
 4. Sousa, R., & Voss, C. (2006). Service quality in multichannel services em­ploying virtual channels. Journal Service Research8(4), 356-371 [in English].
 5. Hübner, A., Wollenburg, J., & Holzapfel, A. (2016). Retail logistics in the tran­sition from multi-channel to omni-channel. Journal Physics Distribution Logi­stics Management46, 562-583 [in English].
 6. Bocklund, Lori. The multichannel Contact Center becomes "оmnichannel". www.strategiccontact.com. Retrieved from http://www.strategiccontact.com/ articles/2015/Contact-Center-Omnichannel-Jan2015.pdf [in English].
 7. Zhegus, O. V. (2017). Integrovanyj pidhid do organizacii’ prodazhu v rozdribnij torgivli [An integrated approach to the organization of sales in retail]. Marke­tyng i menedzhment innovacij – Marketing and innovation management, 1, 62-72. Retrieved from mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_1_62_72.pdf [in English].
 8. Zozul’ov, O., & Levchenko, M. (2016). Formuvannja omnikanal’noi’ zbutovoi’ strategii’ pidpryjemstva [Formation of omnichannel sales strategy of the enter­prise]. Ekonomichnyj visnyk Nacional’nogo tehnichnogo universytetu Ukrai’ny "Kyivs’kyj politehnichnyj instytut" – Economic Bulletin of the National Tech­ni­cal University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 13, 361-368. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_54[in Ukrainian].
 9. Lisica, V. (2017). Omnikanal’ni prodazhi: tendencii’, problemy ta perspektyvy rozvytku v ukrai’ns’komu rytejli [Omnichannel sales: trends, problems and prospects of development in Ukrainian retail]. Problemy i perspektyvy ekono­miky ta upravlinnja – Problems and prospects of economics and management, 2 (10), 100-110. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_2_14[in English].
 10. Romanchenko, T. V. (2020). Marketyngova zbutova strategija torgovel’noi’ merezhi [Marketing sales strategy of the retail]. Candidate’s thesis.Retrieved from https://knute.edu.ua/file/Mg==/3d5f500012dc0c6e526ef60d94fdaa85.pdf [in Ukrainian].
 11. Savchuk, A. M. (2017). Omnichanal strategies of trade enterprises: information support. Visnyk KNTEU – Bulletinof KNTEU, 6 (116), 73-81. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_6_9[in English].
 12. Trubej, O., & Pasova, N. (2018). Omnikanal’nist’ v torgivli [Omnichannel in trade]. Materialy IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Ekonomika ta upravlinnja: suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku" – Materials IV International scientific-practical conf. "Economics and Management: Current Status and Prospects for Development" (Odessa, December 13-14, 2018). Odesa [in English].
 13. Shtal’, T. V., & Proskurina, N. V. (2020). Kompleksnyj pidhid do omni­ka­nal’noi’ marketyngovoi’ strategii’ v rozdribnij torgivli [An integrated approach to omnichannel marketing strategy in retail]. Prychornomors’ki ekonomichni studii’ – Black Sea Economic Studies. Issue 60, 24-31. Retrieved from http://bses.in.ua/journals/2020/60_2_2020/6.pdf [in English].
 14. Vysochyn, I. V. (2012). Upravlinnja tovarooborotom pidpryjemstv rozdribnoi’ torgivli [Turnover management of retail trade enterprises]. Kyiv: Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t [in English].
 15. Adobe Digital Economy Index (2020). Digital trends. Retrieved fromhttps://business.adobe.com/nz/resources/reports/digital-trends-2020.html[in English].
 16. Harvard Business Review. A Study of 46,000 Shoppers Shows That Omni­channel Retailing Works. hbr.org. Retrieved from https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works[in English].
 17. Egan, V. 9 Shopping Cart Abandonment Solutions That Actually Work. www.yieldify.com. Retrieved fromhttps://www.yieldify.com/blog/cart-abandonment-solutions [in English].
 18. The Mailchimp Marketing Glossary. mailchimp.com. Retrieved fromhttps://mailchimp.com/marketing-glossary/google-remarketing [in English].
 19. Roberts, T. What is Omnichannel Commerce? Definition, Benefits and Trends. www.bloomreach.com. Retrieved fromhttps://www.bloomreach.com/en/blog/ 2019/07/omnichannel-commerce-for-business.html[in English].
 20. BrandsGetReal: What consumers want from brands in a divided society. sproutsocial.com.  Retrieved from https://sproutsocial.com/insights/data/social-media-connection[in English].
 21. Oficijnyj sajt Bloomreach [Bloomreach official site]. exponea.com.Retrieved from https://exponea.com/blog/customer-lifetime-value-guide[in English].