УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

БАЛАНС КОНКУРЕНТНИХ УМОВ В УКРАЇНІ: ОПЦІЇ ДЕРЖАВИ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Romanenko V., Lebedeva L. Balance of competitive conditions in Ukraine: state options. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 28-41.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)02

УДК 338.242.2(477)
JEL Classification: D4, E01, E61, L16, L52, L64, O14

РОМАНЕНКО Володимир,
д. е.н, професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету 
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4854-1386 
 
ЛЕБЕДЕВА Лариса,
к. е.н, доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету 
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8632-5460

БАЛАНС КОНКУРЕНТНИХ УМОВ В УКРАЇНІ: ОПЦІЇ ДЕРЖАВИ

Постановка проблеми. Досліджено проблему збалансування конкурентних можливостей між реальними і потенційними вітчизняними та іноземними вироб­никами промислової продукції в Україні. На основі статистичних даних проілю­стро­вано актуальність саме цього аспекту конкуренції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що питання збалансування конкурентних можливостей хоч і розглядалося рядом вітчизняних науковців, проте остаточно не вирішено й потребує подальших досліджень.
Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних засад та розроб­лення практичних рекомендацій щодо забезпечення балансу конкурентних умов в Україні.
Матеріали та методи. Для досягнення мети використано методи аналізу та синтезу, історичний та діалектичний. Дослідження побудовано на основі статис­тич­них даних Державної служби статистики України, Євростату та інших даних у вільному доступі.
Результати дослідження. Проаналізовано історичний аспект виникнення сучас­них ринкових відносин та становлення конкурентної політики, спрямованої на зба­лансування конкурентних умов. Надано характеристику ринкових реформ в Україні з позицій збалансування конкурентних сил в Україні. Розкрито положення, які впли­вали на формування конкурентної політики в Україні. Визначено чинники, що сприяли б збалансуванню конкурентних умов в Україні.
Висновки. Головною небезпекою незбалансованості конкурентних можли­востей є довготривалий негативний вплив на структуру економіки. Запропоновано заходи для збалансування конкурентних умов підприємств обробної промисловості за рахунок міжгалузевого перетоку капіталів та залучення держави до інвестування у високотехнологічні проєкти.
Ключові слова: конкуренція, баланс конкурентних умов, машинобудування, промислові підприємства, конкурентна політика держави.

REFERENCES

1.      Shumpeter, J. A. (1995). Kapitalizm. Socializm i Demokratija [Capitalism. Socialism and Democracy]. (Trans). V. S. Avtonomov (Ed.). Moscow: Jekonomika [in Russian].
2.      Adzhemoglu, D. (2019). Chomu nacii’ zanepadajut’. Pohodzhennja vlady, bagatstva ta bidnosti [Why nations are declining. The origin of power, wealth and poverty]. (Trans. O. Dem’janchuk). 4nd ed. Kyiv: Nash format [inUkrainian].
3.      Kindzers’kyj, Ju. V. (2013). Promyslovist’ Ukrai’ny: strategija i polityka struk­turno-tehnologichnoi’ modernizacii’ [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization]. Кyiv [inUkrainian].
4.      Verteljeva, O. V. (2020). Vektory vdoskonalennja derzhavnogo kontrolju za mono­pol’nym cinoutvorennjam [Vectors for improving state control over monopoly pricing]. Ekonomichna teorija ta pravo – Economic theory and law1, 74-97. DOI: 10.31359/2411-5584-2020-40-1-74 [in Ukrainian].
5.      Gerasymenko, A. G., & Nesterec’, A. O. (2019). Vplyv informacijnoi’ asy­metrii’ na konkurenciju [Influence of information asymmetry on competition]. Ekonomichnyj visnyk – Economic Bulletin3, 25-32. DOI: 10.33271/ev/67.025 [inUkrainian].
6.      Konkurentospromozhnist’ nacional’noi’ ekonomiky [Competitiveness of the national economy] (2005). B. Je. Kvasnjuk (Ed). Kyiv: Feniks [inUkrainian].
7.      Konkurentna polityka derzhavy v umovah transformacii’ nacional’noi’ ekonomiky [Competitive policy of the state in the conditions of transformation of national economy] (2008). V. D. Lagutin (Ed). Kyiv: Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].
8.      Lagutin, V. D. (2017). Ekonomichna polityka derzhavy ta efekty i’i’ realizacii’ [Economic policy of the state and the effects of its implementation]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics4, 5-20[in Ukrainian].
9.      Mazaraki, A. (2004). Konkurentna polityka: naukove zabezpechennja i kadry. Konkurencija [Competition policy: scientific support and personnel. Competi­tion]. Visnyk AMKU – Bulletin of Antimonopoly Committee1, 2-10[in Ukrainian].
10.  Umanciv, Ju. (2021). Teoretychnyj dyskurs rozvytku korporacij u XXI st. [Theoretical discourse of corporate development in the XXI century]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 33-51[in Ukrainian].
11.  Umanciv, Ju. M., & Zolina, D. O. (2020). Konkurentna polityka derzhavy za umov global’nyh transformacij [Competitive policy of the state in the condi­tions of global transformations]. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 2 (56), 52-61 [in Ukrainian].
12.  Shherbakova, T. A. (2016). Modyfikacija konkurentnoi’ polityky za umovy transformacii’ ekonomichnyh vidnosyn [Modification of competition policy under the condition of transformation of economic relations]. Ekonomika Ukrai’ny – The Economy of Ukraine4, 45-56 [inUkrainian].
13.  Jas’ko, Ju. I. (2020). Instytucijne zabezpechennja konkurentnoi’ polityky derzhavy [Institutional support of the state competition policy], 19, 74-79. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.74 [inUkrainian].
14.  Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua[in Ukrainian].
15.  Romanenko, V. A., & Lebedeva, L. V. (2020). Koncentracija (centralizacija) i dekon­centracija (decentralizacija) v promyslovosti: istorija, suchasnist’, naslidky [Concentration (centralization) and deconcentration (decentralization) in industry: history, modernity, consequences]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy5 [inUkrainian].
16.  Anthology of economic classics(1991). Vol2. Мoscow: Econov [in English].
17.  Kindzers’kyj, Ju. (2020). Polityka inkljuzyvnoi’ ta staloi’ industrializacii’ v Ukrai’ni: vyklyky ta priorytety realizacii’ [The policy of inclusive and sustai­nable industrialization in Ukraine: challenges and priorities for implemen­tation]. Ekonomichnyj analiz – Economic analysis. Vol. 30. Part 1, 1, (pp. 105-117) [in Ukrainian].
18.  Kostusev, A. A. (2004). Konkurentna polityka v Ukrai’ni [Competition policy in Ukraine]. Kyiv: KNEU [inUkrainian].
19.  Koval’chuk T. T. (2004). Ekonomichna bezpeka i polityka: iz dosvidu profesij­nogo analityka [Economic security and policy: from the experience of a profe­ssio­nal analyst]. Kyiv: Znannja [inUkrainian].
20.  Oblikovi stavky Central’nyh bankiv krai’n svitu [Discount rates of the Central Banks of the world]. Retrieved from: http://www.cbrates.com [inUkrainian].
21.  Euro area bank interest rate statistics (2021). June, 2 August/ Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2106~6e093f1360.en.html[in English].
Kredyty na rozvytok biznesu v bankah Ukrai’ny [Loans for business develop­ment in Ukrainian banks]. www.prostobiz.ua. Retrieved from: https://www.prostobiz.ua/ business/develcredit[in Ukrainian].