Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ З ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИРОБНИЧИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛИ

Автор: Редактор on .

 
УДК 519.863:338.3
 
ТАДЕЄВ Юрій,
к. е. н., доцент, докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 
ДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ З ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИРОБНИЧИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛИ
 
Запропоновано новий вид динамічних функцій корисності. При цьому споживання виражається як різниця між випуском продукції та валовими інвестиціями, а виробнича функція враховує капітал і працю та їх похідні (чисті інвестиції).
 
Ключові слова: функція корисності, виробничий капітал, інтелектуальний капітал, валові інвестиції, чисті інвестиції, виробнича функція.
 
 ДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ З ІНВЕСТИЦІЯМИ У ВИРОБНИЧИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛИ