УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№5(139)2021

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №5(139)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 30.09.2021);
  • підписано до друку 13.10.2021. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(139)

 

Привітання з нагоди 75-річчя
Київського національного торговельно-економічного університету

З М І С Т

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.

 
Стратегія неоіндустріального імпортозаміщення в Україні

 
4
КУРНОСЕНКО А.,
СИТНИК Г.

 
Соціальний капітал: еволюція концепції

 
34
ІЛЬЇНА А.
 
Інвестиції у людський капітал – інноваційний ресурс економіки
 
47
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА
 
ФОКІНА-МЕЗЕНЦЕВА К.
 
Інформаційна безпека у глобальному суспільстві

61
ТАРАСЮК А.,
ГАМАЛІЙ В.

 
Тренди цифровізації сільськогосподарських підприємств України

 
72
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ТКАЧУК Т.,
ШРАМ Б.

 
Постковідний адаптив лакшері-ресторанів


 
86
БАГАЦЬКА К.,
БЛАКИТА Г.

 
Фінансування комунальних підприємств в умовах бюджетних обмежень
 
100
БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ШУЛЬГА Н.,
КОТЕНКО У.,
СТЕПАНИК А.

 
Банківське кредитування комерційної нерухомості


 
112
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
 
ЩЕТІНІНА О.,
СМИРНОВА О.,
КОТЛЯР В.

 
Фінансове моделювання: теоретико-ймовірнісні підходи


 
127
ВИЩА ОСВІТА
 
МИКОЛАЙЧУК І.,
ХМУРОВА В.
Дуальна освіта у модернізації партнерства з роботодавцями
 
139