Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Tkachenko T., Hladkyi O., Zhuchenko V. Recreational tourism: product portfolio diversification. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 4. P81-90.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(138)06

УДК 338.48-53
JEL Classification L83
 
ТКАЧЕНКО Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
E-mail: t.tkachenko@knute.edu.ua
ORCID:0000-0003-4179-5869
 
ГЛАДКИЙ Олександр,
д.г.н., професор, професор кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
E-mail: o.gladkey@knute.edu.ua
ORCID:0000-0002-0600-0832
 
ЖУЧЕНКО Валентина,
к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
E-mail: v.zhuchenko@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-3586-1367

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Постановка проблеми. Актуальність дослідження диверсифікації асорти­менту послуг туристичного продукту дуже висока. Через необхідність постійної підтримки інтересу споживача вона є пріоритетом для стійкого розвитку турис­тичних дестинацій та збереження їхніх позицій на ринку.
Метою статті є дослідження сутності рекреаційного туризму, класифікації рекреаційних ресурсів, їх впливу на розвиток туризму, диверсифікації асортименту послуг рекреаційного туризму на прикладі різних курортів, розташованих в Одеській області України.
Матеріалита методи. Основними методами дослідження є: науково-діалек­тичний, описового аналізу, літературно-довідкового аналізу, аналітичний, а також наукового синтезу.
Результати дослідження. Розкрито теоретичні основи диверсифікації асорти­менту послуг. Досліджено сутність рекреаційного туризму як об’єкта наукових дослі­джень,концептуальні особливості рекреаційних та туристичних ресурсів. Наведено сут­ність рекреаційно-туристичних ресурсів. Запропоновано їх поділ на різні частини. Обґрунтовано ключові оздоровчі властивості рекреаційно-туристичних ресурсів. Виді­лено основні групи поділу туристичних ресурсів відповідно до геогра­фічного прос­тору. Розглянуто потенційні переваги та недоліки диверсифікації асор­тименту послуг рекреаційного туризму. Проаналізовано диверсифікацію асортименту послуг та марке­тингові процеси рекреаційного туризму на прикладі клінічного санаторію "Куяльник" та курортного об’єднання "Перлина Чорномор’я", розташованих в Одеській області України.
Висновки. Диверсифікація асортименту послуг рекреаційного туризму може допомогти туристичним дестинаціям розвивати партнерські відносини, що сприя­тиме збільшенню їх гнучкості та конкурентоспроможності. Для цього необхідно поєднувати нові та існуючі рекреаційні ресурси і туристичні атракції; скориста­тися приваблюючими факторами місцевої історико-культурної спадщини та розви­вати їх як унікальний туристичний продукт з урахуванням потреб місцевої громади.
Диверсифікація асортименту послуг туристичного продукту є корисною стра­тегією для подолання сезонних ефектів, хоча може посилити концепцію дивер­сифі­кації товарних ринків.
Ключові слова: рекреаційний туризм, курорт, санаторій, асортимент послуг, диверсифікація.

REFERENCES

  1. Mazaraki, A., Bojko, M., & Ohrimenko, A. (2018). Forsajt rozvytku nacional’noi’ turystychnoi’ systemy [Foresight of the national tourist system development]. Visnyk Kyivs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Heraldof Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 5-22 [in Ukrainian].
  2. Tkachenko, T. I., &Gladkey, A. V. (2017). Recreation management as a source of economic growth / Ukrainian economy growth imperatives; А. Mazaraki (Ed.). Prague: Coretex CZ SE [in English].
  3. Ljubiceva, O. O. (2018). Kafedra krai’noznavstva ta turyzmu – lider turys­tychnoi’ osvity Ukrai’ny. Geografija v Kyivs’komu nacional’nomu univer­sy­teti imeni Tarasa Shevchenka: 85 rokiv – dosjagnennja ta perspektyvy (GTSNU) [Department of Regional Studies and Tourism is the leader of tourism educa­tion in Ukraine. Geography at Taras Shevchenko National University of Kyiv: 85 years - achievements and prospects (GTSNU)]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysvjach. 85-richchju geogr. f-tu Kyiv. nac. un-tu im. Tarasa Shevchenka – Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 85th anniversary of Faculty of Geography of Taras Shevchenko National University of Kyiv; redkol.: Ja. B. Olijnyk, S. P. Zapotoc’kyj, V. F. Pas’ko ta in.; vstup. sl.: L. V. Gubers’kyj, (pp. 38-41). Kyiv: Print-Servis [in Ukrainian].
  4. Fedorchenko, O., Cygura, G., Kurtova, G., &Kudin, S. (2018). Formuvannja znan’ z netradycijnyh metodiv fizioterapii’ jak vazhlyvyj chynnyk pidgotovky majbutnih fahivciv zi zdorov’ja ljudyny, fizioterapii’ ta ergoterapii’ [Formation of knowledge on non-traditional methods of physiotherapy as an important factor in training future specialists in human health, physiotherapy and occupa­tional therapy]. Pedagogichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tehnologii’ – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 7 (81), 230-239 [in Ukrainian].
  5. Product Diversification. corporatefinanceinstitute.com. Retrieved from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/product-diversification [in English].
  6. Recreation and tourism (2018). Development Strategy for Lantau. Feasibility Study / Ove Arup, 181-184 [in English].
  7. Tkachenko, T. I., Hladkyi, O. V., &Zhuchenko, V. G. (2021). Theoretical prin­ciples of formation and selling the product of recreational and health tourism. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society. Nadiya Dubrovina, Stanislav Filip (Ed.). School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava [in English].
  8. Klinichnyj sanatorij imeni Pyrogova [Pyrohov Clinical Sanatorium]. kuyalnik.com. Retrieved from https://kuyalnik.com [inUkrainian].
  9. Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal’nistju "Kurortne ob’jednannja "Perlyna Chornomor’ja" [Resort Association "Perlyna Chornomoria"]. clarity-project.info. Retrieved from https://clarity-project.info/tenderer/40098434 [inUkrainian].