Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В БАНКУ

Автор: Редактор on .

УДК 336.71.078.3
 
ХРИСТЕНКО Марія,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В БАНКУ
 
У статті досліджено природу фінансового контролінгу, виявлено його дуалізм, розкрито особливості фінансового контролінгу в банку та сформульовано його концептуальні засади. Запропоновано авторське бачення мети, предмету, принципів і функцій фінансового контролінгу в банку.
 
Ключові слова: фінансовий контролінг в банку, принципи та функції фінансового контролінгу, дуалізм фінансового контролінгу.
 
 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В БАНКУ