Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор: Редактор on .

УДК 336.763
 
ШКОДІНА Ірина,
к. е. н., доцент Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
 
РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
 
Проаналізовано розвиток світового фондового ринку в умовах фінансової нестабільності. Проведено дослідження причини посилення його волатильності та переважно негативні тренди як на розвинених ринках, так і на ринках, що розвиваються.
 
Ключові слова: фондовий ринок, волатильність, капіталізація, високочастотна торгівля.
 
 РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ