УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У СКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ СРСР

Автор: Редактор on .

УДК 336.14(47+57)
 
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПАСІЧНИЙ Микола,
к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У СКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ СРСР
 
Розкрито механізм формування бюджету Української РСР в двадцятому столітті, виявлено особливості становлення системи бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Здійснено аналіз планування доходів та видатків бюджету, дефіциту (профіциту) бюджету, міжбюджетних відносин.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетне регулювання, бюджетна політика, доходи бюджету, бюджетні видатки, дефіцит (профіцит) бюджету.
 
 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У СКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ СРСР