Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У СКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ СРСР

Автор: Редактор on .

УДК 336.14(47+57)
 
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПАСІЧНИЙ Микола,
к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У СКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ СРСР
 
Розкрито механізм формування бюджету Української РСР в двадцятому столітті, виявлено особливості становлення системи бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Здійснено аналіз планування доходів та видатків бюджету, дефіциту (профіциту) бюджету, міжбюджетних відносин.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетне регулювання, бюджетна політика, доходи бюджету, бюджетні видатки, дефіцит (профіцит) бюджету.
 
 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У СКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ СРСР