Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РЕФРЕЙМІНГ КОНЦЕПЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бойко М., Босовська М., Охріменко А. Рефреймінг концепції туристичного брендингу.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. № 3. С. 62-80.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(137)05

УДК 338.48:659.126
JEL Classification: L83, M30, M48, P0
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор,завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0249-1432
 
БОСОВСЬКА Мирослава,
д. е. н., професор,професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-6021-5228
 
ОХРІМЕНКО Алла,
д. е. н., доцент,доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0405-3081

РЕФРЕЙМІНГ КОНЦЕПЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ

Обґрунтовано концепцію брендигу на засадах холістичного підходу та запропоновано напрями імплементації її положень у туристчному секторі через портфель важелів, інструментарію та формування, розроблення, моніторингу і підтримки національного бренда України.
Ключові слова: туристична система, туристичний бренд, брендинг, управління брендом, стейкхолдери, ефективність, конкурентоспроможність, імідж.

REFERENCES

 1. World Tourism Organization (2019). International Tourism Highlights. Edition, UNWTO. Madrid. Retrieved from https://doi.org/10.18111/9789284421152 [in English].
 2. World Tourism Organization (2018).International Tourism Highlights, Edition, UNWTO. Madrid. Retrieved from https://doi.org/10.18111/9789284419876[in English].
 3. World Tourism Organization (2020). UNWTO Releases a COVID-19 technical assis­tance package for tourism recovery. Retrieved from https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery[in English]. 
 4. Handayani, B., & Rashid, B. (2013). Conceptualisation of nation brand image. IJMS, 20 (1), 165-183. Retrieved from https://click.endnote.com/viewer?doi=10.32890%2Fijms.20.1.2013.10384&token=WzIwMjUyMTUsIjEwLjMyODkwL2lqbXMuMjAuMS4yMDEzLjEwMzg0Il0.5nZSUEsF696xLRTMKhinKfP4Q1g [in English].
 5. Fan, Y. (2006). Branding the nation: What is being branded. Journal of Vacation Marketing,5-14 https://doi.org/10.1177/1356766706056633[in English]. 
 6. Anholt – GMI. Nation Brands Index.Retrieved from www.anholt.com[in English]. 
 7. Anholt, S. (2006). Handbook on Tourism Destination Branding. Published, 196 [in English]. 
 8. Anholt, S. (2006). The Anholt-GMI city brands index: how the world sees the world’s cities. Place Branding and Branding, 2 (1),18-31.Retrieved from https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990042[in English]. 
 9. Brand Finance (2013). Nation Brands. Retrieved from http://brandfinance.com/images/ upload/brand_finance_nation_brands_2013.pdf[in English]. 
 10. Brand Finance. Nation Brands (2014). Nation brands the annual report on nation brands. Retrieved from http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_ report_2014_final_edition.pdf[in English]. 
 11. Brand Finance (2016). Nation Brands 2016. The annual report on the most valuable nation brands. October. Retrieved from http://brandfinance.com/images/upload/nation_ brands_2016_report.pdf[in English]. 
 12. Brand Finance (2018). Nation Brands 2018. The annual report on the most valuable nation brands. October. Brand Finance. Retrieved from http://brandfinance.com/ images/upload/brand_finance_nation_brands_reports_2018.pdf[in English]. 
 13. Brand Finance. Nation Brands 2020. Retrieved from https://brandirectory.com/rankings/nation-brands/table [in English]. 
 14. Caldwell, D., & Freire, J. (2004). Нe differences between branding a country, a region and a city: applying the brand box model. Journal of Brand Management, 12, 50-61 https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540201[in English]. 
 15. Bloom Consulting Country Brand Ranking. Tourism Edition. 2019-2020. World Eco­nomic Forum. 2020. Retrieved from https://www.bloom-consulting.com/en/pdf/rankings/Bloom_Consulting_Country_Brand_Ranking_Tourism.pdf [in English]. 
 16. Boiko, M., Mazaraki, A., & Mykhailichenko, G. (2013). National tourist brand: Priorities and formation resources. Economic Annals-XXI, 9-10(1), 42-46 [in English]. 
 17. Kucherenko, K. V. (2016). Proces formuvannja mizhnarodnogo turystychnogo brenda krai’ny [The formation process of the international tourism brand of the country]. Prychornomors’ki ekonomichni studii’ – Black Sea Economic Studies. Is. 11, 27-33. Retrieved from http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/7.pdf [in Ukrainian]. 
 18. Il’i’na, O. V., Bojar, L. P., & Tkachuk, T. V. (2017). Turystychnyj brend jak instru­ment pidvyshhennja imidzhu i turystychnyh mozhlyvostej Ukrai’ny [Tourist brand as a tool to improve the image and tourist opportunities of Ukraine]. Naukovyj visnyk Hersons’kogo derzhavnogo universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 7, 185-191 [in Ukrainian].
 19. Garbera, O. Je. (2016). Terytorial’nyj brendyng jak instrument pidvyshhennja konku­rentospromozhnosti turystychnoi’ destynacii’ [Territorial branding as a tool to increase the competitiveness of a tourist destination]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 10. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5182[in Ukrainian].
 20. Seric, N. (2011). Management of the national touristic brand: the role of the branding strategy in Croatia. International Journal of Management Cases, 13(4). Retrieved from DOI: 10.5848/APBJ.2011.00105[in English]. 
 21. World Tourism Organization (2019). Global and regional tourism performance. Retrieved from https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance [in English]. 
 22. World Tourism Organization. Official site. Retrieved from http://www2.unwto.org [in English]. 
 23. Hassan, S., & Mahrous A. A. (2019). Nation branding: the strategicimperative for sustainablemarket competitiveness. Journal of Humanities and Applied Social Sciences, 1(2), 146-158. Retrieved from DOI: 10.1108/JHASS-08-2019-0025 [in English]. 
 24. The Travel & Tourism Competitiveness Report (2007). World Economic Forum Furthe­ring the Process of Economic Development. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.178.3367&rep=rep1&type=pdf [in English]. 
 25. The Travel & Tourism Competitiveness Report (2017). World Economic Forum. Paving the way for a more sustainable and inclusive future. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf [in English]. 
 26. The Travel & Tourism Competitiveness. Report (2019). Travel and Tourism at a Tipping Point. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf [in English].
 27. The Travel & Tourism. Competitiveness Report (2008). World Economic Forum. Balan­cing Economic Development and Environmental Sustainability. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.225.7976&rep=rep1&type=pdf[in English]. 
 28. The Travel & Tourism. Competitiveness Report (2009). Managing in a Time of Tur­bulence. World Economic Forum. Retrieved from http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2009–03–04_02101.pdf [in English]. 
 29. The Travel & Tourism. Competitiveness Report (2011). World Economic Forum. Beyond Downturn. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/TTCR11 [in English]. 
 30. The Travel & Tourism. Competitiveness Report (2013). World Economic Forum. Redu­cing Barriers to Economic Growth and Job Creation. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf[in English]. 
 31. The Travel & Tourism. Competitiveness Report (2015). World Economic Forum. Growth through Shocks. World Economic Forum. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf [in English]. 
 32. Turysts’ki destynacii’ (teorija upravlinnja, brend)[Tourist destinations (management theory, brand)](2013)/ Mazaraki, A. A., Tkachenko, T. I., Mel’nychenko, S. V., Bojko, M. G., Myhajlichenko, G. I., Vedmid’, N. I., Bosovs’ka, M. V. ta in.; A. A. Mazaraki (Ed.). Kyiv: Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian]. 
 33. Aaker, D. (2014). Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success Paperback, Illustrated [in English]. 
 34. Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place mar­keting and brand management perspective. Journal of Brand Manegement, 249-262https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540076[in English]. 
 35. Melnychenko, S., Bosovska, M., & Okhrimenko, A. (2021). The formation of a nation tourism brand of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies7(2) https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-161-169[in English].
 36. Buhalis, D. & Foerste, M. (2015). SoCoMo marketing for travel and tourism: Empo­wering co-creation of value. Journal of Destination Marketing & Management, 4(3),151-161 https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.04.001[in English].