УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СИСТЕМНА КОНКУРЕНЦІЯ: КОНЦЕПЦІЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Lang F. P. System competition: concept, problems and limits. Visnyk Kyivs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 3. P. 18-32.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(137)02

УДК 339.137
JEL Classification:  A29, F15, J18


ЛАНГ Франц Пітер,
доктор хабілітований, професор, 
Університет економіки та управління в Ессені,
Лаймкугельштрасе, 6,  ФРН 45141, Ессен, Німеччина

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-9512-8597

СИСТЕМНА КОНКУРЕНЦІЯ: КОНЦЕПЦІЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Постановка проблеми. Великобританія вийшла з Європейського Союзу (ЄС). Прихильники ЄС доводили, що було б краще залишатися на загальноєвропейському ринку зі свободою торгівлі, послуг, вільним пересуванням людей та капіталів. Люди, які підтримувалиідею виходу Великобританії з ЄС, вважали, що було б краще мати загальний національний контроль над усіма економічними та політичними рішеннями. Незалежність принесе кращу позицію у світовій конкуренції між націями. "Brexit" спонукав написати цю статтю, яка має на меті оглянути основні публікації, при­свячені теоріям "системної конкуренції", щоб зрозуміти, які умови необхідні та які наслідки вона може мати і яким може бути політичне рішення у реальному світі.
Мета статті – охарактеризувати міжнародну конкуренцію в рамках існую­чих інтеграційних структур, визначити перспективи розвитку держав в умовах кон­ституційної конкуренції між країнами.
Матеріали та методи. Устатті використано матеріали опитування, дже­рела з еконо­мічної літературі та результати фактичних досліджень міжнародної групи вчених з Університету економіки та управління FOM Ессен (Німеччина) та Вищого еконо­мічного інституту Люксембургу (Люксембург).
Результати дослідження. Теорії системної конкуренції аналізують конкурен­цію між сферами повноважень (держави, муніципалітети, регіони) за мобільними фак­торами (праця, інвестиції, людський капітал) в інтегрованій світовій економіці, в якій гарантовані чотири свободи (свобода торгівлі (мобільність товарів), свобода (мо­біль­ність) послуг, вільний рух капіталу та вільний рух людей). Для того, щоб конку­рувати за виробничі фактори, вони формують соціальні товари, інфраструк­туру, дотації, податки та нормативно-правове поле. Таким чином, реалі­зується суверенітет громадянина та оптимальний розподіл ресурсів. Конститу­ційна кон­куренція може розглядатися як процедура відкриття інновацій на політичних рин­ках, яка дає інформацію для політиків, а також створює стимули для нових рішень політичних проблем. Міжнародну конкуренцію між державами можна охарак­тери­зувати як складне поєднання економічної та політичної конкуренції, яка може функціонувати лише як заснований на правилах процес із загальним визнанням норм і прав. Однак слід уникати гармонізації настільки, наскільки вона обмежує конку­ренцію. Проте, якщо є надмірне регулювання органами влади, процес інтеграції не може бути реалізованим.
Висновки. У довгостроковій перспективі міжнародна конкуренція може при­звести до економічних структур, які шляхом добровільної адаптації державами-членами забезпечують релізацію політичних правил. Тому інтеграційна політика повинна створювати простір для цих форм конкуренції між державами-членами, уни­каючи крайньої гармонізації й патерналізму.
Ключові слова: інституційна економіка, чотири свободи, міжнародна мігра­ція, міжнародна конкуренція, теорія політичної економії, громадський вибір, обмін та паралельні процеси.

REFERENCES

 1. Tibout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditure. Journal of Political Economy. (Vol. 64), 416-424  https://doi.org/10.1086/257839  [in English].
 2. Hayek, F. V. (1998). Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Freiburger Studien: Gesammelte Aufsätze, Tübingen [in Deutch].
 3. Schumpeter, J. A. (1934). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. 9th Ed. (1993). Berlin [in Deutch].
 4. Schumpeter, J. A. (1952). Aufsätze zur ökonomischen Theorie. Tübingen [in Deutch].
 5. Katz, M. L., & Shapiro, C. (1994). Systems Competition and Network Effects. Journal of Economic Perspectives. (Vol. 8 (2), 93-115 https://doi.org/10.1257/jep.8.2.93 [in English].
 6. Kiwit, D., & Voigt, S. (1998). Grenzen des institutionellen Wettbewerbs. Jahr­buch für Neue Politische Ökonomie. (Vol. 17), 131-337 [in Deutch].
 7. Mayer, A. (2002). Ordnungspolitik und Europäische Integration, eine institutio­nenökonomische analyse. Berlin [in Deutch].
 8. Krstić, M. (2012). The role of rules in the evolution of the market system. Hayek’s concept of evolutionary epistemology. Economic Annals. (Vol. LVII), 194, 123-140 https://doi.org/10.2298/EKA1294123K [in English].
 9. Lang, F. P., & Melnychenko, O. (2016). Brexit´s economc effects on the Euro­pean Union. European Cooperation. (Vol. 6(13), 9-16 [in English].
 10. Voigt, S. (2019). Institutional Economic. An Introduction. Cambridge, 7 https://doi.org/10.1017/9781108573719 [in English].
 11. Lockwood, B. (1994). Pareto efficiency; J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (Eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. (Vol. 3), 811-813 [in English].
 12. Doepfer, K. (2006). Evolutionary economics: a theoretical framework. The evolutionary foundation economics, Cambridge/UK https://doi.org/10.1017/CBO9780511492297.001 [in English].
 13. Tullock, G. (1994). Public choice; J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (Eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. (Vol. 3), 1040-1044 [in English].
 14. Lang, F. P. (2021). International Migration and Brain Circulation. European Cooperation. (Vol. 1 (49), 74-80 https://doi.org/10.32070/ec.v1i49.107 [in English].
 15. Mussler, W., & Wohlgemut, M. (1995). Institutionen im Wettbewerb;P.Oberender, M. Streit (Eds.). Die Europäischen Arbeitsmärkte im Integrationsprozess, Baden-Baden [in Deutch].
 16. Lang, F. P. (1999). Innovations- und Edukationssysteme im Spannungsfeld von Grup­peninteressen;B. Rebe (Ed.). Humanität – Wandel – Utopie, Oldenburg [in Deutch].
 17. Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. Journal of Political Economy. ( Vol. 65), 2, 135-150. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1827369 (Accessed March 25, 2021) https://doi.org/10.1086/257897 [in English].
 18. Kerber, W. (1998). Zum Problem einer Wettbewerbsordnung zum System­wett­bewerb. Jahrbuch für neue politische Ökonomie. (Vol. 17), 131-337 [in Deutch].