Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Автор: Редактор on .

УДК 330.837:005.35
 
КОРОЛЬ Світлана,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
 
Застосовано інституційний підхід для аналізу та характеристики складових соціально відповідальної діяльності компанії. Узагальнено результати дослідження, надано рекомендації, які дають змогу охарактеризувати взаємовідносини між суб’єктом господарювання і зацікавленими особами, обґрунтувати та сформувати оптимальну збалансовану модель задоволення двосторонніх потреб.
 
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, інвестиційний підхід, зацікавлені особи, юридичний інститут, соціальний інститут, інституційне середовище, управління.
 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ