УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№3(137)2021

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №3(137)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 12 від 27.05.2021);
  • підписано до друку 15.06.2021. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(137)

 

З М І С Т

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
РОСКЛАДКА А.,
ІВАНОВА О.

 
Цифрова політика Китаю: системний аналіз і перспективи впровадження
для України


 
4


 
ЛАНГ Ф. П.
 
Системна конкуренція: концепція, проблеми та обмеження
 
18
 
УМАНЦІВ Ю.
 
Теоретичний дискурс розвитку корпорацій у ХХІ ст.
 
33
 
КВАЧ Я.,
КУЗЬМИНЧУК Н.,
КУЦЕНКО Т
.

 
Енергоефективність як потенціал економічного розвитку країни


 
52


 
ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ
 
БОЙКО М.,
БОСОВСЬКА М.,
ОХРІМЕНКО А
.

 
Рефреймінг концепції туристичного брендингу


 
62


 
МІРКО Н.,
ЛАДОНЬКО Л
.

 
Територіальна консолідація в Україні

 
81

 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ЛАБУРЦЕВА О.
 
Маркетингова цінова політика роздрібних торговельних мереж
 
92
 
БОГМА О.,
СІЛАКОВА Г.

 
Господарський інтерес підприємства в концепції економічної безпеки

 
107

 
КУЛІК А.
 
Інноваційний розвиток аграрного підприємництва
 
117
 
ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
 
МУКОВІЗ В.,
ЛЕЩІЙ Л.
Трансакційні витрати суб’єкта господарювання: обліково-аналітичне забезпечення 133